Támogató szolgálat

100_3570

 
Célunk a pécsi kistérségben fogyatékossággal élők, elsősorban az értelmileg akadályozottak önálló életvitelének segítése, életminőségének javítása, illetve a fogyatékossággal élő emberek és hozzátartozóik mindennapi életét segítő információk nyújtása. A tanácsadó szolgáltatásokon keresztül jogi, pszichológiai-orvosi, munkavállalási tudnivalók átadása.
Minden szolgáltatási elemben célunk a társadalmi integráció elősegítése a normalizációs elv alapján, valamint az esélyegyenlőség biztosítása.
Szolgáltatásaink igénybevételéhez szükség esetén jelnyelvi tolmácsot biztosítunk.

Szolgáltatásaink

Információs segítségnyújtás, tájékoztatás

  • Több formában vehető igénybe: személyesen, telefonon, vagy levélben /pl. segélykérelmek, TB, bírósági beadványok/.

Igény szerint szociális gondozó kíséretének biztosítása,  pl. hivatalos ügyek intézése, orvosi rendelő, egyéb.

Személyi szállítás
Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz (iskolába, munkahelyre, nappali intézménybe, szabadidős programokra, stb.)való hozzájutás biztosítása. Ezt a szolgáltatást térítési díj ellenében tudjuk ellátni.

Tanácsadás
Az érintettek és családjuk sokszor az alapvető jogaikkal és lehetőségeikkel sincsenek tisztában, átfogó felvilágosítást egyetlen hivatalnál, intézménynél sem kapnak, az őket érintő jogokról, kedvezményekről, juttatásokról, például emelt szintű családi pótlék, rokkant járadék, fogyatékossági támogatás, gyógyászati segédeszközökre való jogosultság, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása.

Személyi segítés
A fogyatékos emberek személyi higiénés szükségleteinek kielégítése, kísérés biztosítása, bevásárlás, stb. Igény szerint szociális gondozó kíséretének biztosítása,  pl. hivatalos ügyek intézése, orvosi rendelő, egyéb. A szolgáltatást térítési díj ellenében biztosítjuk.

Szabadidős tevékenységek szervezése

Oszd meg!