Felnőttkorúak ellátása

A felnőtt korú ellátottak 18 éves kor felett, az iskola elvégzése után kerülnek intézményünkbe.

Feladatunk

–         egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások biztosítása,
–         szabadidős programok szervezése,
–         hivatalos ügyek intézésének segítése,
–         életvitelre vonatkozó tanácsadás,
–         szükség szerint egészségügyi ellátás megszervezése,
–         speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése, pl. szülőklub,
–         munkavégzés lehetőségének szervezése.

Fejlesztő foglalkozások főbb területei            

–        önellátás,
–        intellektuális fejlettségi szint emelése,
–        beszédfejlesztés,
–        személyiségfejlesztés,
–        szociabilitás,
–       gyógytestnevelés

Kiegészítő terápiás foglalkozások          

–        zeneterápia,
–        alkotókör,
–        kultúrkör
–        műsor,
–        judo, asztalitenisz, gerinctorna
–        főzőtanfolyam,
–        bibliakör

A terápiás foglalkozások ideje alatt minden ellátott megismerkedhet a számára legérdekesebb tevékenységgel, hiszen ezen alkalmakkor a csoportok átjárhatóak.

A napi tevékenységet közös ünnepségek, kirándulások, színesítik.

Oszd meg!