Átmeneti szálló

 inhp0194A Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza 20 fő számára biztosít személyre szabott ellátást  felújított, minden igényt kielégítő  intézményben.

Olyan 18 év feletti értelmileg akadályozott fiatalok számára tudunk átmeneti elhelyezést biztosítani, akik részben önellátóak, ellátásuk családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést krízishelyzet, illetve a család tehermentesítése teszi indokolttá, valamint önállósulási törekvéseit segítjük elő.

Az Átmeneti Szállásra csak olyan jelentkezőt tudunk felvenni, aki veszélyeztető magatartást nem tanúsít, önálló helyváltoztatásra képes, nem szorul állandó orvosi ellátásra, ápolásra.

Intézményünk átmeneti ellátását egy évig vehetik igénybe a rászorulók, ezután az intézményvezető még egy évvel hosszabbíthatja meg ellátásukat.

Az átmeneti elhelyezést 2 ágyas szobákban, étkezővel közösségi helyiséggel, orvosi- és betegszobával biztosítjuk.

Szolgáltatásaink:

  • Az intézmény napi háromszori főétkezést biztosít az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között
  • Teakonyha áll az ellátottak rendelkezésére áll ételmelegítésre, egytálétel, vagy tea, stb. elkészítésére.
  • Idejük kellemes, kreatív eltöltéséhez a gondozók segítséget nyújtanak. Biztosítják a személyre szabott gondozást, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, az ellátott családi és társas kapcsolatai fenntartásának feltételeit. A csoportos programokon való részvétel önkéntes, amelyen a fiatalok egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt.
  • A szabad vallásgyakorlás lehetőségével minden lakónk élhet. Az intézmény területén az ellátottak személyiségi jogainak figyelembe vételével az egyéni és közösségi vallás gyakorlására a közösségi helyiségekben van lehetőség
  • Hódolhatnak hobbyjuknak, de részt vehetnek kirándulásokon, színház-, múzeum- és mozilátogatáson, nyaraláson, stb., melynek költségei az ellátottakat terheli.

Egészségügyi ellátás

  • Lakóink szabadon választhatnak háziorvost.
  • Szakorvosi ellátás igénybe vételéhez szükség szerint kíséretet biztosítunk.

A foglalkoztatás megszervezése

Az ellátást igénybe vevők a délelőttöt a nappali intézetben töltik életkoruk és képességeik szerinti csoportba osztva. A terápiás és képességfejlesztő foglalkozásokra itt is sor kerül.

Délutánonként az Átmeneti Szállás munkatársai tartanak fejlesztő foglalkozásokat, melynek célja, hogy az ellátottak minél jobban megismerjék  önmagukat és környezetüket, könnyebben eligazodjanak a hivatalos ügyek intézésében, hasznos egészségügyi ismereteket sajátítsanak el és folyamatosan foglalkozunk önellátásuk fejlesztésével, megtanulhatnak többek között takarítani, varrni, mosni, főzni is.

Elérhetőségek

Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye

Átmeneti szállás

7633 Pécs Dombay u 3.

Telefon:06-30/476-1978

Átmeneti szállás vezető: Nagyné Hauptmann Klára

Oszd meg!