Kapocs- NEA-TF-14-SZ

Alapítványunk sikeres pályázatot nyújtott be  a Nemzeti Együttműködési Alaphoz a  szervezet megerősödését, ismertségét, küldetésének megvalósítását elősegítő szakmai programokra.

A projekt fő célkitűzései:

 • médiakapcsolatok erősítése,
 • az informatikai tájékoztatás kibővítése (jól működő honlap, rendszeres hírlevelek),
 • a partnerszervezetekkel való együttműködés.
 • városi megjelenések (fotókiállítás, jótékonysági vásár) szervezése
 • Az önkéntesek bevonása nemcsak a személyi segítést szolgálja, de lehetővé teszi a interperszonális kapcsolatok erősödését, a távolságtartás csökkenését.
 • Nyilvános megjelenést, a fellépéseket tesz lehetővé a zenés-mozgásszínház működtetése.

A projekt 2015.március 31-én lezárult. A pályázat megvalósítása során az alábbi eredményeket értük el:

A pályázatban kitűzött célokat maradéktalanul megvalósítottuk:

 1. Növeltük az intézmény ismertségét, illetve folyamatosan hírt adunk működéséről az újonnan létrehozott honlap segítségével.
 2. Belső interaktív újságot adtunk ki rendszeresen, amely bepillantást ad az intézmény mindennapjaiba,, lehetőséget nyújt az egyéni alkotások bemutatására. A fentieken túl a szerkesztőségben tevékenykedő kliensek érdeklődését felkelti a külvilág iránt, képességeit fejleszti, látókörüket bővíti, kommunikációs és konfliktuskezelési technikák elsajátítására ad lehetőséget.
 3. Kalendáriumot adtunk ki, mely a hagyományápoláson túl felelevenítette az elmúlt év eseményeit, illetve praktikus információkat nyújt a szociális szolgáltatások igénybevételéről.
 4. Budapesti kiállításon szerepeltek a kliensek által készített festmények
 5. Az iroda információ nyújtó tevékenysége során önkéntesek segítségével, heti rendszerességgel jogi, egységügyi, szociális tanácsadást szerveztünk.
 • Védőnő által tartott egészségügyi előadássorozaton vettek részt az érdeklődők
 • megszerveztük a rendszeres egészségügyi szűráéseket (vérnyomás, testsúly, vércukormérés). Fontosságát igazolta, hogy kiugró eredményekkel is találkoztunk, így biztosítani tudtuk a korai felismerést, és a szakorvos való eljutást. (a továbbiakban is folytatódik)
 • bőrgyógyászati és szemészeti szűrése vettek részt a kliensek, és hozzátartozóik
 • szülőklubot szerveztünk, mely a továbbiakban is kéthavi rendszerességgel folytatódik.
 1. A szabadidő szervezése során
 • tematikus klubdélutánokat szerveztünk az ünnepkörökre építve.
 • főzőtanfolyamot szerveztünk az egészséges táplálkozás jegyében
 • gerinctornát tartottunk heti rendszerességgel (folytatódik)
 • zenés mozgásszínház, táncterápia zajlott heti rendszerességgel (folytatódik)

 

 1. Az önkéntes munka megerősítése:

A projekt során 11 önkéntes szerződéssel 1 önkéntes évek óta folyamatosan tartó tevékenység végzésével összesen 520 órát dolgozott. Részt vettek a tanácsadásokon (joghallgató, jogász, szociális munkáshallgató,) egészségügyi méréseket végeztek(orvostanhallgató), étkezési tanácsadást tartottak (dietetikus hallgató), frissítették a honlapot (informatikus), igény és elégedettség felmérést készítettek/készítenek folyamatosan (szociológus), táncházat, és szabadidős programokat tartottak (szociális munkás, pszichológus).

 1. A szemléletformálás, az integráció elősegítésére érzékenyítő tréninget tartottunk tapasztalati szakértő segítségével.
Oszd meg!