Eljárásrend módosítás

Baptista Szeretetszolgálat

Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye

7633 Pécs, Endresz Gy. u. 21.

ELJÁRÁSREND módosítás

2020. június 18.

2020. évi LVIII törvény (III.18) 73. § (1) veszélyhelyzet megszűnéséről

2020. június 18-án kelt Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-59/2020/EÜIG határozata alapján az intézmény-elhagyási (kijárási) tilalom, valamint látogatási tilalom feloldásra került.

A fenti törvény és határozat alapján az alábbiak kerülnek módosításra:

a fogyatékos személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmény nyitva tart, az épületekben egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma 2020. július 31-éig nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50%-át, valamint az ellátottak lakókörnyezetében továbbra is nyújtjuk a szükséges ellátást.

A COVID- 19 vírus okozta egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt követendő eljárás:

Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása szükséges az igénybevevők és a munkatársak körében:

 • A nappali intézménybe való belépést megelőzően az ellátottak testhőmérsékletének ellenőrzése kötelező, (érintésmentes hőmérővel vagy biztosítva a hőmérők megfelelő fertőtlenítését az ellenőrzések között) Megemelkedett testhőmérséklet esetén az intézménybe nem lehet belépni, az ellátott figyelmét fel kell hívni arra, hogy haladéktalanul keresse fel a háziorvosát a szükséges orvosi ellátás igénybevétele miatt. A szülőt/hozzátartozót értesíteni kell, szükség esetén segítséget kell nyújtani a háziorvossal történő kapcsolatfelvételhez. Az intézményt újból csak tünetmentes, láztalan állapotban látogathatja
 • A nappali intézménybe való belépéskor nyilatkoztatni kell az ellátottakat az egészségi állapotukról (bármilyen egészségügyi panaszról, tünetről) és arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban került-e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel kapcsolatba.
 • Kézfertőtlenítők kihelyezése az intézmény területén valamennyi bejárathoz, melyek használata a belépéskor kötelező.
 • Kézmosási és -fertőtlenítési lehetőségeket biztosítunk (pl. étkezés előtt és étkezés után).
 • A kéz higiénéről való tájékoztatásokat függesztettünk ki (plakát, piktogram a kézmosók
 • Papírtörlőket és folyékony szappant biztosításunk a mosdókagylóknál.
 • Az ellátottak figyelmét felhívjuk az alábbiakra:
 • Az étkezés előtti kézmosás fontossága – szükség esetén ellenőrizni.
 • Tüsszentés és köhögés esetén papírzsebkendő használata – amit azonnal szemetesbe kell dobni majd alapos kézmosás szükséges.
 • A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása szükséges.
 • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzni kell az intézményben.
 • Az intézmény fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítjuk, (beleértve a közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.), az ellátottak takarításba történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges.
 • Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, különös tekintettel az asztalokra, székekre, kilincsekre és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl. mikrohullámú sütő, televízió távirányító, számítógép, telefon, kulcs stb.).
 • Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször át kell szellőztetni.
 • A támogató szolgálat személyszállításra használt járműveit naponta több alkalommal fertőtleníteni kell.
 • Az intézmény feladatellátása során figyelni kell, hogy az igénybevevők között a 2 méteres távolság lehetőség szerint biztosított legyen. Az étkezések során az étkezőben az ellátottak számának csökkentésével, kisebb csoportokban és az ülőhelyek közötti távolság biztosításával kerüljük, hogy az ellátottak összezsúfolódjanak. A keresztező útvonalakat megszüntetendő az  ebéd befejezésével az udvar felé történjen az ebédlő elhagyása.
 • A csoportfoglalkozások, team megbeszélések során tartsuk be és tartassuk be a 2 méteres védőtávolságra vonatkozó szabályt, valamint – amennyiben a feltételek, lehetővé teszik inkább az udvaron, a szabad levegőn történjenek.
 • A szolgáltatás nyújtás során a munkatársaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 2 méteren belüli távolságban vannak az ellátottakkal, míg a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint az ellátottaknak is orr-száj maszkot kell viselniük.
 • Azon munkatársak számára, akik az ellátott lakókörnyezetében, otthonában, utcán, közterületen végeznek munkát, fertőtlenítő szereket (hordozható kézfertőtlenítő szer, fertőtlenítő törlőkendő) és védőfelszerelést biztosítani kell.

Az intézményekben a látogatók számára a maszk viselése kötelező.

Szolgáltatási rend:

Fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok 2020. július 31. napjáig:

Fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő ellátottak és a gyermekkorúak (hozzátartozóik teljesíteni tudjanak a munkaerőpiacon) reggeltől, kora délutánig igénybe vehetik az intézmény szolgáltatásait. A fejlesztő foglalkoztatásban nem szereplők, a személyi fejlesztéseket a délutáni órákban kapják meg. A segítségnyújtás, az életvitel és a hivatalos ügyek területein folyamatos, melyet nagyrészt a támogató szolgálat biztosít.

Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni, rendszeresen szükséges telefonon megkeresni, érdeklődni állapotukról és felajánlani számukra a segítséget, (pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés),

KENYSZI-ben történő jelentés kötelezettsége azokra is kiterjed, akiknek lakókörnyezetükben nyújtjuk a szolgáltatást

Fogyatékos személyek gondozóháza és támogatott lakhatás

Betegség vagy fertőzés, annak gyanúja esetén az izolációs terv szerint kell eljárni. A fertőzésgyanús személyt fertőzöttként kell tekinteni és ennek megfelelően eljárni.

 • A munkatársak fokozottan figyeljék saját és az igénybevevők esetében az új koronavírus okozta tünetek megjelenését. Szükséges a láz és légúti tünetek folyamatos monitorozása az igénybevevők körében (naponta kétszeri lázmérés érintésmentes hőmérővel vagy biztosítva a hőmérők megfelelő fertőtlenítését az ellenőrzések között), és annak dokumentálása, a változások követésével). Koronavírusra utaló tünet megjelenése esetén haladéktalanul értesíteni kell az intézmény orvosát vagy a háziorvost, és haladéktalanul gondoskodni kell az elkülönítésről.
 • Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött lenne, és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben foglaltak szerint – intézményi orvost és az intézményvezetőt haladéktalanul értesíteni – kell eljárni.
 • Az intézmények fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges (beleértve a lakószobákat, közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.), az igénybevevők takarításba történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges.
 • Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, különös tekintettel az asztalokra, székekre, matrachuzatokra, ágykeretekre és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek (pl.: mikrohullámú sütő, televízió távirányító, számítógép, telefon, kulcs stb.).

Látogatási rend

A látogatás lehetőségét oly módon kell biztosítani, hogy csak azzal a gondozottal kerüljön 2 méter távolságon belül, és 15 percen túl a látogató, akit meglátogat.

A látogatás a Dombay u. 3. telephelyen az udvaron történjék, rossz idő esetén az intézmény által kijelölt helyen: a hátsó bejáraton megközelíthető orvosi várószobában.

Támogatott lakhatásban élők számára lakáson kívül, mind a két fél által előzetesen megbeszélt helyen, az esetfelelős jóváhagyásával.

Csak egészséges személy látogathat ellátottat, maszk használata kötelező, kollégáink infralázmérővel a látogató hőmérsékletét tesztelik. Látogató részére kézfertőtlenítő és taposó fertőtlenítő használata kötelező, melyet a belépéskor biztosítunk.

A lakók kaphatnak csomagot, a csomag romlandó élelmiszert nem tartalmazhat.

Egyidőben történő látogatók száma: 2 fő.

Látogatási idő:

Fogyatékosok gondozóházában:   10-11 óra és 15-17 óra között.

Támogatott lakhatásban:               10-11 óra és 15-19 óra között.

A hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz biztosítani kell a telefon használatot.

Gyurok Ernő

igazgató

Oszd meg!